Βελτιστοποιητές Ισχύος
Tigo Energy
8 years, 9 months ago Posted in: Βελτιστοποιητές Ισχύος 0
Η TIGO Energy προσφέρει βέλτιστη ενεργειακή διαχείριση μέσω μεγιστοποίησης της ενεργειακής παραγωγής. Η επαναστατική της λύση αντιμετωπίζει ένα σύνολο παραγόντων που περιορίζουν την αποτελεσματικότητα, διαθεσιμότητα και ευελιξία των Φ/Β μονάδων. Παράλληλα, μέσω της στενής συνεργασίας της με κορυφαίους κατασκευαστικούς οίκους της αγοράς, αποσκοπεί να εξασφαλίσει ενεργειακή βελτιστοποίηση σε συνδυασμό με τους πιο αναγνωρισμένους τύπους μετατροπέων και πλαισίων.

MM-2ES50



- Ελαχιστοποίηση απωλειών λόγω σκίασης, σκόνης, προσανατολισμού, γήρανσης

- Αύξηση έως 36,8% της ενεργειακής παραγωγής

- Παρακολούθηση του σταθμού σε επίπεδο πλαισίου (MPPT/panel)

- Πιστοποιημένα συμβατό με το 100% των πλαισίων και αντιστροφέων

- 20ετής εγγύηση προϊόντος

datasheet MM-2ES50



Leave a Reply