Αντιστροφείς
Fronius
8 years, 11 months ago Posted in: Αντιστροφείς 0
Η Fronius έχει έδρα στο Pettenbach της Αυστρίας και ξεχωρίζει για την ποιότητα των προϊόντων της. Για πάνω από 60 χρόνια η εταιρεία πραγματοποιεί εντατική έρευνα και συνεχή αναζήτηση για νέες, πρωτοποριακές λύσεις, ενώ στον τομέα των Φ/Β εξειδικεύεται από το 1992, αναπτύσσοντας καινοτόμα συστήματα μετατροπέων για διασυνδεδεμένους στο δίκτυο Φ/Β σταθμούς. Οι λύσεις που προσφέρει χαρακτηρίζονται από κορυφαία απόδοση και έχουν αναγνωριστεί πολλές φορές με εθνικά και διεθνή βραβεία.

IG Plus

- Σταθερή απόδοση λόγω αυτόματης μεταγωγής τυλίγματος του Μ/Σ

- Εξελιγμένο σύστημα εξαερισμού

- Διαχωρισμός μονάδας ισχύος από περιοχή σύνδεσης

- Εφαρμογή της αρχής Master/Slave μέσω του Fronius MIX

- 5ετής εγγύηση προϊόντος με δυνατότητα επέκτασης μέχρι 20 έτη

datasheet Fronius IG Plus

CL - Agilo

- Fronius Module Manager: Ευφυές σύστημα ανίχνευσης MPP απόδοσης έως 99,9%

- Λειτουργική Ασφάλεια μέσω εξελιγμένου συστήματος εξαερισμού

- Γρήγορη εγκατάσταση με διαχωρισμό μονάδας ισχύος από περιοχή σύνδεσης

- Fronius Service Partmer: δυνατότητα εγκαταστατών για συντήρηση και επιδιόρθωση

- 5ετής εγγύηση προϊόντος με δυνατότητα επέκτασης μέχρι 20 έτη

datasheet Fronius CL

datasheet Fronius Agilo





Leave a Reply